Somsen Publications / Somsen Publicaties

Please report errors and problems to the webmaster / Rapporteer s.v.p. fouten en prolemen aan de webmaster.

Back to homepage

 

Somsen Omnes Generationes

Somsen Omnes Generationes

In 1997 the book “Omnes Generationes” with our family history was published by Theo and Derk Somsen.

·    Click here for the book’s introduction

·    Click here for the pdf (4 MB)

In 1997 werd het book “Omnes Generationes”, met onze familiegeschiedenis, uitgegeven door Theo and Derk Somsen.

·         Klik hier voor de introductie van dit boek

·         Klik hier voor de pdf (4 MB)

Somsen Newsletters

Somsen Nieuwsbrieven

·     Newsletter 19 (Jan 2022)

·     Newsletter 18 (May 2021)

·     Newsletter 17 (July 2020)

·     Newsletter 16 (December 2018)

·     Newsletter 15 (July 2018)

·     Newsletter 14 (October 2016)

·     Newsletter 13 (March 2016)

·     Newsletter 12 (November 2015), Newsletter 11 (March 2015)

·     Newsletter 10 (April 2014)

·     Newsletter 09 (November 2013), Newsletter 08 (February 2013),

·     Newsletter 07 (February 2012)

·     Newsletter 06 (Oct 2011), Newsletter 05 (Feb 2011)

·     Newsletter 04 (Oct 2010), Newsletter 03 (Jan 2010)

·     Newsletter 02 (Oct 2009), Newsletter 01 (Jan 2009)

·     Nieuwsbrief 19 (jan 2022)

·     Nieuwsbrief 18 (mei 2021)

·     Nieuwsbrief 17 (juli 2020)

·     Nieuwsbrief 16 (december 2018)

·     Nieuwsbrief 15 (juli 2018)

·     Nieuwsbrief 14 (oktober 2016)

·     Nieuwsbrief 13 (maart 2016)

·     Nieuwsbrief 12 (november 2015), Nieuwsbrief 11 (maart 2015)

·     Nieuwsbrief 10 (april 2014)

·     Nieuwsbrief 09 (november 2013), Nieuwsbrief 08 (februari 2013)

·     Nieuwsbrief 07 (februari 2012)

·     Nieuwsbrief 06 (okt 2011), Nieuwsbrief 05 (feb 2011)

·     Nieuwsbrief 04 (okt 2010), Nieuwsbrief 03 (jan 2010)

·     Nieuwsbrief 02 (okt 2009), Nieuwsbrief 01 (jan 2009)

Somsen Horizon
(family magazine)

Click on the name to read of an issue to read it

Somsen Horizon
(familietijdschrift)

Klik op de naam van een uitgave om het te lezen.

2019 Somsen Horizon Nr 33

·         Strong women of the Somsen-family

·         Hedda Somsen [2848] and Ed Rice Jr. [3843] together in the Lab

·         A book for the hamlet of Holterhoek near the town of Eibergen

·         Music in the Aalten potato barn

·         Harry Somsen [146] Active

·         Quinten Somsen [1780] in history

·         Ben Somsen [438] tells about his father

·         On a beautiful Somsen Day

·         • Joost Somsen [4043]: One for the future

2019 Somsen Horizon Nr 33

·         Sterke vrouwen van de Somsen-familie

·         Hedda Somsen [2848] en Ed Rice Jr. [3843] samen in het Lab

·         Een boek voor buurtschap Holterhoek in Eibergen

·         Aaltense muziek in een aardappelschuur

·         Harry Somsen Actief

·         Quinten Somsen [1780] in de geschiedenis

·         Ben Somsen [438] vertelt over zijn vader

·         Op een mooie SomsenDag

2017 Somsen Horizon Vol 21 Nr 32

·         5th Somsen Reunion 2017. IJzerlo, The Netherlands

·         The video registration.

·         Connect-to-our-roots in England and the Netherlands.

·         Meekel family from Canada

·         Reunion memories by Scott and Corinne Berkseth Baker

·         Somsen day IJzerlo. Saturday September 1, 2018

·         Is Somsen Horizon 32 the last?

·         In memoriam Christina Geertruida Lammers-Prinzen

·         Memories of the Lammers family of the Somsenhuus

·         In memoriam Mimi Zwarst-Somsen

·         Family Announcements.

2017 Somsen Horizon Vol 21 Nr 32

·     5e Somsen Reunie 2017. IJzerlo, Nederland

·     De videoregistratie

·     Reis naar onze oorsprong in Engeland en Nederland

·     Meekel familie uit Canada

·     Reunieherinneringen door Scott en Corinne Berkseth Baker

·     Somsendag IJzerlo. Zaterdag 1 september 2018

·     Is Somsen Horizon 32 de laatste?

·     In memoriam Christina Geertruida Lammers-Prinzen

·     Herrineringen aan de familie Lammers family van het Somsenhuus

·     In memoriam Mimi Zwarts-Somsen

·     Familieberichte.

2017 Somsen Horizon Vol 20 Nr 31

·         Preparation group Reunion

·         Join Reunion IJzerlo 2017

·         Flags in Nieuwleusen

·         Reunion in The Lebanon

·         Workshops Wim Somsen

·         The Violaar. A lifelong passion

·         Climate Street Party

·         Stamp Collecting

·                   Family announccements

2017 Somsen Horizon Vol 21 Nr 31

·          Voorbereidingsgroep Reünie

·          Oproep Reünie IJzerlo 2017

·          Vlaggen in Nieuwleusen

·          Weerzien met Libanon

·          Workshops Wim Somsen

·          De Violaar. Een levenslange passie

·          Klimaatstraatfeest

·          Postzegels verzamelen

·          Familieberichten

2016 Somsen Horizon Vol 19 Nr 30

·         Reunion. Assistance Needed.

·         Family Weekend Traditions

·         Berni somsen. Treshing Machine in Lentelo

·         Tractor Festival

·         A Somsen from Aalten in war time

·         Roelof somsen received a medal in 1832

·         Father waits sun in on his last flight

·         Somsen-Lenselink. Married for 60 years.

·         Ben Somsen: unforgettable.

·                   Family announccements

2016 Somsen Horizon Vol 19 Nr 30

·          Reünie. Medewerkers gezocht

·          Familieweekeind. Tradities

·          De molen van Bennie Somsen uit Lintelo

·          Tractor Festival

·          Altense Somsens in Oorlogstijd

·          Roelof Somsen kreeg medaille in 1832

·          Vader zwaait zoon binnen op laatste vlucht

·          Echtpaar Somsen-Lenselink 60 jaar getrouwd

·          Ben Somsen: onvergetelijk

·          Familieberichten

2015 Somsen Horizon Vol 18 Nr 29

·         Preface

·         Once upon a time… Somsen Eibergen

·         A river cruise

·         Keeping them out of the hands of the Americans

·         Who fought in the Battle of Waterloo?

·         More Dutch roots

·         The coat of arms of the new municipality of Aalten

·         Harry Somsen from Zelhem decorated

·         Family barbecue on Saturday 22 August 2015 in IJzerlo

·         John H. Somsen, Jr. [2353] passed away

·         Somsen genealogical family datatbase

·                   Family announccements

2015 Somsen Horizon Vol 18 Nr 29

·          Voorwoord

·          Er was eens.. Somsen Eibergen

·          Een riviercruise

·          Hij houdt ze uit handen van de Amerikanen

·          Wie vochten er mee in de Slag bij Waterloo?

·          Meer Nederlandse Wortels

·          Het wapen van de nieuwe gemeente Aalten

·          Zelheimer Harry Somsen krijgt een lintje

·          Familiebarbecue op zaterdag 22 augustus 2015 in IJzerlo

·          John H. Somsen, Jr. [2353] overladen

·          Somsen genealogisch familiebestand

·          Familieberichten

2014 Somsen Horizon Vol 17 Nr 28

·     Preface

·     A trip to “My People”

·     Downed Lancaster WW2 bomber ED 470 recovered in Zelhem

·     And then his eyes opened again

·     Antique fireplace tiles from Pakkebier

·     Our family in the war years in Amsterdam

·     In the footsteps of Alice’s father

·     In Memoriam Liesel Somsen – Blecking

·     Orbituary Julia Somsen Quale

·     Somsen Genealogical Family File

·     Family announcements

·     Somsen Calendar 2015

2014 Somsen Horizon Vol 17 Nr 28

·          Voorwoord

·          Een reis naar “Mijn Familieleden”

·          Neergekomen bommenwerper ED 470 in Zelhem geborgen

·          En toen gingen zijn ogen weer open

·          Antieke haardtegeltjes uit Pakkebier

·          Ons gezin in de oorlogsjaren in Amsterdam

·          In de voetsporen van Alice’s vader

·          In Memoriam Liesel Somsen – Blecking

·          Overlijdensbericht Julie Somsen Quayle

·          Somsen Genealogische Database

·          Somsen kalender 2015

·          Familieberichten

2013 Somsen Horizon Vol 16 Nr 27

·     Preface

·          Family BBQ in Dzerlo

·     Publication book Monasso

·     Somsen housed 3 I talian families

·          Flood disaster Eibergen

·          Oliebol

·          Kinship line of Derk Jan Somsen to Guus Hiddink

·          North Dakota and the oil extraction industry

·          Jasper Somsen, youth coach at FC Den Bosch

·          Happy Mother's day 201.3, Mom!

·     Hester Marie- Jeanne Somsen

·     German raid into the Hogeweg school

·          Jan Hendrik, Derk and their descendants

·     Jan Hendrik's travel trunk

·     Rustic Eggplant and tomato tart

·          Exercise book with songs

·          Norene Somsen - Pern passed away

·          In memoriam Emma Somsen

·          Family Announcements

2013 Somsen Horizon Vol 16 Nr 27

·          Voorwoord

·          Familie barbeque

·          Publicatie boek Monasso

·          Somsen bood onderdak aan 3 Italiaanse families

·          Watersnood Eibergen

·          De Oliebol

·          Bloedverwantschapslijn Derk Jan Somsen naar Guus Hiddink

·          Noord-Dakota en de oliewinning

·          Jasper Somsen, jeugdtrainer bij FC Den Bosch

·          Fijne moederdag 2013, Mam!

·          Hester Marie-Jeanne Somsen

·          Duitse inval op de Hogeweg school

·          Jan Hendrik, Derk en hun afstammelingen

·          Jan Hendrik's reiskoffer

·          Boerenpastei met aubergine en tomaat

·          Liedjes schoolschrift

·          Norene Somsen - Pem overleden

·          In memoriam Emma Somsen

·          Familieberichten

2012B Somsen Horizon Vol 15 Nr 26

·     Retrospect by Stephan Somsen, Chairman of the New Ulm Reunion

·     Chocolate cherry cake, Celia Berkseth’s [801] recipe

·     Fouth worldwide Somsen family reunion in New Ulm, Minnesota

·     New Discoveries

·     Reunion experience –a worldwide interview

·     Diner in the country club

·     America Trip

·     Wish the Somsen immigrants had stayed in the Netherlands!

·     Visit to Bruce Crist, Paula Crist Somsen and their daughter Jennifer

·     100 Somsens

·     Hendrik Lanmers of the Somsenhaus passed away

·     Donald Eugene Somsen

·     Louise Mae (Berkseth) Rice [3842]

·     Family anouncements

2012B Somsen Horizon Vol 15 Nr 26

·     Terugblik van Stephan Somsen, voorzitter van de New Ulm reüni

·     Chocolade kersen cake, Celia Berkseth’s [801] recept

·     Vierde wereldwijde Somsen familie reünie in New Ulm, MN, USA

·     Nieuwe ontdekkingen

·     Reünie ervaring – Een wereldwijd interview

·     Diner in de country club

·     Amerika trip

·     Waren de Somsen emigranten maar in Nederland gebleven

·     Bezoek aan Bruce Crist, Paula Crist Somsen en hun dochter Jennifer

·     100 Somsens

·     Hendrik Lammers van Somsenhuis overleden

·     Donald Eugene Somsen overleden

·     Louise Mae (Berkseth) Rice [3842] overleden

·     Familieberichten

2012 Somsen Horizon Vol 15 Nr 25

·     4th Worldwide Somsen Reunion

·     The miracle of a kidney transplant

·     New Somsen stamps

·     A view of the Achterhoek under water

·     Several Somsen volunteer of the year

·     Family barbecue in IJzerlo on Saturday, August 25

·     Emma shows Dinxperlo the activities of the Somsenfamily

·     Bente and Hedda Somsen both doe gymnastics

·     Update genealogical database

·     Emma Somsen and her brothers are related to the Somsens on 2 sides

·     Jasper Somsen – Jazz Musician

·     The other side of the Lines

·     The Netherlands, a Water Country

·     Bound for America in 1934

·     Marieke G. Edwards – Jager Gerlings

·     Our new American Financial contact: Stephen D. Somsen

·     Paypal for donations USA

·     Family Announcements

·    Photo collage New Ulm

2012 Somsen Horizon Vol 15 Nr 25

·     4e Wereldwijde Somsen Reünie

·     Het wonder van een niertransplantatie

·     Nieuwe Somsen postzegels

·     De Achterhoek onder water bekeken

·     Diverse Somsen vrijwilliger van het jaar

·     Familie barbecue op zaterdag 25 augustus 2012 in IJzerlo

·     Emma Somsen toont Dinxperlo de activiteiten van de Somsen familie

·     Bente en Hedda Somsen zitten samen op turnen

·     Bijwerken genealogisch bestand

·     Emma Somsen en haar broers aan 2 kanten verwant aan de Somsens

·     Jasper Somsen – Jazz musicus

·     The other side of the Lines is als boek uitgekomen

·     Nederland Waterland

·     Op weg naar Amerika in 1934

·     Marieke G. Edwards – Jager Gerlings

·     Nieuwe Amerikaanse contactpersoon bankzaken: Stephen D. Somsen

·     Familieberichten

·    Foto’s m.b.t. de 4e Wereldwijde Somsen reunie in New Ulm

2011 Somsen Horizon Vol 14 Nr 24

·         On the road with Dan and Sue Somsen

·         Tour of South Africa in 17 days

·         Johan Somsen finished walk to Monaco in 2010

·         Small church – great painter

·         Neighborship

·         Jan Somsen rolls out of bed: In Baldwin

·         A Retrospect of Gerda Johanna Somsen’s life

·         The Baldwin reunion keeps bringing back memories

·         Camping weekend 26-28 August 2011

·         A visit to Ad Somsen in Portugal

·         Butter rationing cards

·         Raasch: Aunt’s death offers vivid lesson

·         Textile goods claim by fake Germans in Zelhem

·         Green Slinge Project Aalten

·         Word finder

·         Somsen-Genealogy

2010 Somsen Horizon Jaargang 14 Nr 24

·         Op weg met Dan en Sue Somsen

·         Rondreis door Zuid Afrika in 17 dagen

·         Johan Somsen heeft voettocht naar Monaco in 2010 volbracht

·         Klein kerkje – grote schilder

·         Noaberschap

·         Jan Somsen rolt uit bed: in Baldwin

·         Terugblik op het leven van Gerda Johanna Somsen

·         De Baldwin reünie blijft herinneringen oproepen

·         Camping weekeinde 26-28 Augustus 2011

·         Bezoek aan Ad Somsen in Portugal

·         Boterbonnen

·         Raasch: Tantes dood biedt levensles

·         Textielvordering door nep-Duitsers in Zelhem

·         Groene Slingeplan in Aalten

·         Woordzoeker

·         Somsen Genealogie

2010 Somsen Horizon Vol 13 Nr 23

·         Pakkebier in Dale near Aalten sold

·         Johan Somsen hiked 490 km through the Netherlands

·         Looking for Dutch New York

·         Together 160 years old and still alive and kicking

·         Camping Weekend from August 14 - 15, 2010

·         Reunion Gezinus Somsen's grandchildren with partners

·         A European tour

·         Riding school The Achterhoek in lJzerlo celebrated its 45th anniversary

·         Website: www.somsen.org

·         The Violaar

·         A unique exposition of photographs and paintings

·         How an outsider looks at the Somsen-family

·         In Memoriam Geertrui Gezina Somsen

·         Engelbart Somsen no Sunday's child

·         Making the acquaintance of Jobim Zwarts

·         Liesbeth Somsen from Nijmegen: Member of the Order of Oranje Nassau

·         In Memoriam Patricia George - Somsen

·         In Memoriam Wanda Jean Somsen

2010 Somsen Horizon Jaargang 13 Nr 23

·         Johan Somsen Iiep 490 km door Nederland

·         Pakkebier in Dale bij Aalten verkocht

·         Op zoek naar Nederlands New York

·         Samen 160 jaar oud en nog steeds springlevend

·         Reünie kleinkinderen met aanhang van Gezinus Somsen

·         Een Europese rondreis

·         Camping weekeinde van 14-15 augustus 2010

·         Manege De Achterhoek in IJzerlo vierde haar 45 jarig jubileum

·         Website: www.somsen.org

·         De Violaar

·         Een unieke expositie van foto's en schilderijen

·         Hoe een buitenstaander tegen de Somsen familie aankijkt

·         In Memoriam Geertrui Gezina Somsen [88] 1918 - 2009

·         Engelbart Somsen geen zondagskind

·         Kennismaking met Jobim Zwarts

·         Liesbeth Somsen uit Nijmegen: Lid in de Orde van Oranje Nassau

·         In Memoriam Patricia George - Somsen

·         In Memoriam Wanda Jean Somsen

2009 Somsen Horizon Vol 12 Nr 22

·         New horizons for Chris Somsen

·         A step backwards in the Somsen history

·         Pleasure on ice

·         The Ganzendiep near kampen frozen over

·         The Somsens and The Netherlands through American eyes

·         60 Years married – a very long time!

·         The Somsen weekend in IJzerlo

·         Camping weekend from August 21-23, 2009

·         A weekend back to my father’s roots: Eibergen

·         Somsen wooden shoes – 100 years old

·         Herbert Somsen from Aalten left for Port St. Lucie in the Sunshine State: Florida

·         Newspaper delivery is healthy work

·         Muncipality of Aalten honours Rudolf Brunsveld

·         50 Years married

·         This is how you get on television

·         Family announcements

2009 Somsen Horizon Jaargang 12 Nr 22

·         Nieuwe horizonnen voor Chris Somsen

·         Een stap terug in de ontstaansgeschiedenis van de Somsens

·         IJspret

·         Het Ganzendiep bij Kampen bevroren

·         De Somsens en Nederland door Amerikaanse ogen

·         60 jaar getrouwd – een heel lange tijd

·         Het Somsenweekeinde in IJzerlo

·         Campingweekeinde van 21-23 augustus 2009

·         Een weekeinde terug naar mijn vaders geboorteplaats, Eibergen

·         Honderd jaar oude klompen

·         Herbert Somsen uit Aalten vertrok naar Port St. Lucie in de Staat van de zonneschijn: Florida

·         Kranten rondbrengen is gezond werk

·         Gemeente Aalten eert Rudolf Brunsveld

·         50 Jaar Getrouwd

·         Zo kom je op de TV

·         Familieberichten

2008 Somsen Horizon Vol 11 Nr 21

·         Landslide in Somsen Board

·         Farewell to Theo Somsen

·         Harry Somsen our New editor

·         Woodcut by Knaake rediscovered after 53 years

·         The only real ”stroopwafels”(treacle biscuits)

·         Our New Webmaster Oscar Somsen

·         Patrick Somsen wants to excel

·         More twins in the family

·         Publication “De Heurne in the Immediate neighbourhood of Dinxperlo”

·         Camping Weekend 15-17 August 2008

·         Somsen Drugstore in Dinxperlo closed

·         Explanation answer to question 23 “Big Somsen Game”

·         Leek soup – recipe

·         After 12 years, again a very Warm Welcome

·         Somebody who should never be forgotten

·         Henry Northrop Somsen passed away at 98

·         Wanted

·         Family Announcements

·         Special Stamps Somsen Foundation

2008 Somsen Horizon Jaargang 11 Nr 21

·         Aardverschuiving in het bestuur Somsen Stichting

·         Afscheid Theo Somsen

·         Harry Somsen onze nieuwe redacteur

·         Houtsnede van Knaake na 53 jaar herontdekt

·         De enige echte stroopwafels

·         Onze nieuwe webmaster Oscar Somsen

·         Patrick Somsen wil vlammen in de thuiswedstrijd

·         Meer tweelingen in de familie

·         Boeken "De Heurne onder Dinxperlo" verschenen

·         Camping Weekeinde 15-17 augustus 2008

·         Drogisterij Somsen in Dinxperlo gesloten

·         Toelichting op vraag 23 van het "Grote Somsen spel"

·         Preisoep recept

·         Na twaalf jaar en erg warm welkom

·         Iemand om nooit te vergeten

·         Henry Somsen uit Rochester overleden

·         Opsporing verzocht

·         Familieberichten

·         Postzegels Somsen Stichting

2007 Somsen Horizon Vol 10 Nr 20

·         Memorial poem by Hendrik-Jan Lammers

·         The roots of every Somsen lie in the swamp

·         What a family we have!

·         Photo Reportage

·         Nineteen days in The Netherlands

·         The Big Somsen Game

·         Three Twins at the Reunion

·         Where did the balloons go?

·         We are longing for more!

·         Family Announcements

2007 Somsen Horizon Jaargang 10 Nr 20

·         Feestgedicht van Hendrik – Jan Lammers

·         Elke Somsen heeft z’n wortels in de zomp

·         Wát een familie!

·         Fotoreportage

·         Negentien dagen in Nederland

·         Het Grote Somsen Spel

·         Drie tweelingen op de reünie

·         Waar bleven die ballonnen!

·         Wij verlangen naar méér!

·         Familieberichten

2007 Somsen Horizon Vol 10 Nr 19

·         The perpetual fight against water

·         The Origin of Gelderland

·         Reward for a tough weekend

·         Cycling-holiday on Cuba

·         Another volume of Poetry

·         Programme of the 3rd worldwide Somsen reunion

·         Without transport everything is paralysed

·         What’s that rooster doing on the church

·         Modern Pilgrims to Santiago de Compostela

·         Remarkable items

·         Hand in your latest family data!

·         Family Announcements

2007 Somsen Horizon Jaargang 10 Nr 19

·    De eeuwige strijd tegen het water

·    Het ontstaan van Gelderland

·    Beloning voor een weekeinde afzien

·    Fietsvakantie op Cuba

·    Gedichtenbundel vanuit het Somsenhuis

·    Programma 3de wereldwijde Somsen reunie

·    Zonder vervoer staat alles stil

·    Wat doet die haan toch op de kerktoren?

·    Moderne Pelgrims naar Santiago de Compostela

·    Opvallende signaleringen

·    Geef uw nieuwste familiegegevens door!

·    Familieberichten

2006 Somsen Horizon Vol 9 Nr 18

·    Striking observations

·    Almost 200 registrations

·    From the ladder tot the linen

·    After 40 years English teacher ‘runs away’

·    Hiding on the Japikshuis

·    Meeting old friends

·    The 10th Camping weekend in IJzerlo

·    Seen through my own glasses

·    Family growth because of the Somsen Foundation

·    Living on the bank of the river Zaan

·    “Violaar”: a musical hobby

·    Family Announcements

2006 Somsen Horizon Jaargang 9 Nr 18

·    Opvallende signaleringen

·    Op naar de 200ste aanmelding

·    Van de ladder naar het linnen

·    Leraar Engels gaat na veertig jaar ‘op de loop’

·    Onderduiken op het Japikshuis

·    Een ontmoeting met oude bekenden

·    Het 10de Campingweekeinde te Ijzerlo

·    Deur eigen brille bekekken

·    Familieuitbreiding door de Somsen Stichting

·    Wonen aan de Zaan

·    Violaar: een muzikale hobby

·    Familieberichten

2006 Somsen Horizon Vol 9 Nr 17

·    Henk Somsen and the Groenlo Cannon

·    Happiness in Denver, Colorado

·    Harry Somsen, and his puppet theatre

·    Marieke Edwards, a golden Somsen-daughter

·    Patrick Somsen wants to reach the platform

·    Ellen Somsen brings balance in work and life

·    Picture puzzle from SH-16

·    Campingweekend from 11-13 August 2006

·    A smithy in Hillegom

·    Family Announcements

2006 Somsen Horizon Jaargang 9 Nr 17

·    Henk Somsen en het Grolse Kanon

·    Geluk in Denver, Colorado

·    Harry Somsen, poppenkastspeler

·    Marieke Edwards, een gouden Somsen-dochter in USA

·    Patrick Somsen wil op het erepodium veldrijden

·    Ellen Somsen brengt balans in werk en leven

·    Zoekplaatje uit SH-16

·    Campingweekeinde van 11-13 augustus 2006

·    Een smederij in Hillegom

·    Familieberichten

2005 Somsen Horizon Vol 8 Nr 16

·    Come to the 3rd worldwide Somsen Reunion

·    Somsens at the 25th Truckstar Festival

·    Bitterly cold Holland

·    Mimi inspects dikes of the IJssel River

·    Marco defies Jeanne

·    Liberated, but no clothes to put on

·    Picture Puzzle

·    An acrostic from 1901

·    Crashmuseum in Lievelde

·    From Dinxperlo to St. Catharines (vice versa)

·    Campingweekend Ijzerlo

·    Memories of Woodville, Wisconsin, USA

·    Family Announcements

2005 Somsen Horizon Jaargang 8 Nr 16

·    Kom in 2007 naar de 3e Somsen-reünie

·    Somsen-Truckers

·    Bitter koud Nederland

·    Mimi inspecteert de dijken!

·    Marco trotseert Jeanne

·    Bevrijd, maar niets om aan te trekken

·    Zoekplaatje

·    Een Naamvers uit 1901

·    Crashmuseum te Lieveld

·    Van Dinxperlo naar St. Catharines (vice versa)

·    Campingweekeinde Ijzerlo

·    Herinneringen aan Woodville, Wisconsin, USA

·    Familieberichten

2005 Somsen Horizon Vol 8 Nr 15

·    The Dutch go Irish

·    Campingweekend from August 12-14, 2005

·    English pilot returns tot the Somsenhuus

·    The ‘tragedy’ of Aaltjen Somsen

·    Born and bred in Baldwin, for sure

·    Running through New York City

·    Stan and Jeanne Somsen’s 60th wedding anniversary

·    Our (Sun)days in Baldwin 1949

·    Family Announcements

2005 Somsen Horizon Jaargang 8 Nr 15

·    Hollanders op de Ierse toer

·    Campingweekeinde van 12-14 augustus 2005

·    Engelse piloot keert terug naar ‘Somsenhuus’

·    De ‘tragedie’ van Aaltjen Somsen

·    Geboren en getogen in Baldwin, dat wel

·    Rennen door New York City

·    Stan en Jeanne Somsen’s 60-jarig huwelijk

·    Onze (zon)dagen in Baldwin 1949

·    Familieberichten

2004 Somsen Horizon Vol 7 Nr 14

·    Yankee in Paradise

·    Dennis Somsen, the hero of Aalten

·    Julia Somsen makes friends with Paula Crist Somsen

·    A wonderful time in Deephaven

·    The Apeldoorn Four-day-walking Tour

·    Hoopman-years of a boy from Eibergen

·    Deventer-Zutphen-Doesburg

·    Pool superintendent

·    Campingweekeinde Ijzerlo

·    Family Announcements

·    Boat Trip Collage

2004 Somsen Horizon Jaargang 7 Nr 14

·    Een Yankee in het Paradijs

·    Dennis Somsen, de held van Aalten

·    Julia Somsen trekt op met Paula Crist Somsen

·    Een schitterende tijd in Deephaven

·    De Apeldoornse Vierdaagse

·    Hoopman-jaren van een Eibergense jongen

·    Deventer-Zutphen-Doesburg

·    Badmeester, weet jij . . .

·    Campingweekeinde Ijzerlo

·    Familieberichten

·    Boottochtcollage

2004 Somsen Horizon Vol 7 Nr 13

·         A website for pilots and aviation fans

·         An exceptional party!

·         Where do the Mormon Somsens come from?

·         This really happened to my dad

·         Tea Circle Japanese style

·         From ‘Dokken’ Derk to ‘Doctor’ Derk

·         On horseback through the Pyrenean mountains

·         We are not (yet) rich

·         Campingwekend 2004

·         Our shop

·         The Somsen Family Web Page

·         In memoriam

·         Family Announcements

·         A nearly forgotten girl’s album of friends’ verses

2004 Somsen Horizon Jaargang 7 Nr 13

 • Een website voor piloot en luchtvaartfan
 • Een uitzonderlijk feest!
 • Waarom er Somsen Mormonen zijn
 • Echt gebeurd!
 • Theekransje op z’n Japans
 • Van ‘Dokken’ Derk naar ‘Doctor’ Derk
 • Te paard door de Pyreneeën
 • Rijk zijn we nog niet
 • Campingweekend 2004
 • Ons winkeltje
 • De Somsen Familie Website
 • Im memoriam
 • Familieberichten
 • Een bijna vergeten poëziealbum

2003 Somsen Horizon Vol 6 Nr 12

 • Boat-trip 2004
 • Somsen Fashion 1895 – 1993
 • Wedding in Alkmaar and Miami
 • Made of the right stuff!
 • Remco: the one and only Son and Heir
 • A person who writes, will remain
 • Father (poem)
 • Hoopman: True to the Ground
 • Family Announcements
 • Campingweekend

2003 Somsen Horizon Jaargang 6 Nr 12

 • Boottocht 2004
 • Somsen-Mode 1895-1993
 • Trouwen in Alkmaar en Miami
 • Uit het goede hout gesneden!
 • Remco: de enige echte Stamhouder
 • Wie schrijft, die blijft
 • Vader (gedicht)
 • Hoopman: De grond getrouw
 • Familieberichten
 • Campingweekend

2003 Somsen Horizon Vol 6 Nr 11

 • Footsteps
 • It’s Been a Pleasure
 • The Reverend Phil Somsen
 • The Eleven-Towns Skating Race on Weissensee
 • Han Somsen: a Pioneer
 • Drika Has Given Birth tot a Son Today
 • A Good Eye for Detail
 • Campingweekend, Appeltree
 • ADW-Day
 • The Cold Side of the Family
 • Family Announcements
 • Exposition Hannie Somsen-Stroes

2003 Somsen Horizon Jaargang 6 Nr 11

 • Footsteps
 • Graag gedaan
 • Ds. Philip Somsen
 • Elfstedentocht op de Weissensee
 • Han Somsen: een pionier
 • Drika heeft vandaag een zoon gekregen
 • Oog voor detail
 • Campingweekeinde, Appelboom
 • ADW-dag
 • De koude kant
 • Familieberichten
 • Expositie Hannie Somsen-Stroes

2002 Somsen Horizon Vol 5 Nr 10

 • Reunion Committee
 • World Wide Somsen Family Reunion USA
 • Henry N. Somsen: A Homage
 • Somsen Licence Plates
 • One More Homage
 • Photo Collage USA Reunion
 • A Family Visit to the USA
 • Everybody on a Small Disk
 • Colour Etching. a Craft
 • Somsen Camping Weekend at IJzerlo
 • Family Announcements
 • Group Photo Reunion USA 2002

2002 Somsen Horizon Jaargang 5 Nr 10

 • Opsporing verzocht…
 • Wereldwijde Somsen familie Reünie
 • Henry N. Somsen: een hommage
 • Somsen nummerplaten
 • Nog een hommage
 • Fotocollage USA Reünie
 • Familiebezoek aan de V.S.
 • Alles op één schijfje
 • Kleuretsen, een ambacht
 • Somsen camping weekend Ijzerlo
 • Familieberichten
 • Groepsfoto Reünie USA 2002

2002 Somsen Horizon Vol 5 Nr 9

 • A new face
 • Farmhouse ‘Pakkebier’ at Dale
 • Just look at me…!
 • Somsen Reunion, Baldwin, WI, USA
 • Old and rare books
 • A letter from beautiful South Africa
 • Camping weekend Ijzerlo
 • En route for Aalten
 • Photo exhibition Ben Somsen
 • Bernard Somsen in wartime
 • Family announcements
 • Photo collage, Ben Somsen

2002 Somsen Horizon Jaargang 5 Nr 9

 • Een nieuw gezicht…
 • Boerderij ‘Pakkebier’ in Dale
 • Kijk mij nou…!
 • Somsen Reünie, Baldwin, WI, USA
 • Oude en zeldzame boeken
 • Vanuit die pragtige ‘Sarie-Marais’-land
 • Camping weekeinde, Ijzerlo
 • Op naar Aalten. ADW – 40 jaar
 • Fototentoonstelling Ben Somsen
 • Bernard Somsen in oorlogstijd
 • Familieberichten
 • Fotocollage, Ben Somsen

2001 Somsen Horizon Vol 4 Nr 8

 • September 11, 2001
 • Donation 2002,
 • Sale CD-Rom
 • Gardener with heart and hand
 • 2002 World Wide Reunion, Baldwin, Wisconsin USA.
 • Mother’s Day 2001
 • IJzerlo and the Denominational School
 • Camping Weekend August 23-26 2001
 • Wedding in France
 • Going ‘Ga – Ga’ in the Guggenheim
 • A Somsen Granny as Trucker
 • Family Announcements
 • Overview Photo CD Rom

2001 Somsen Horizon Jaargang 4 Nr 8

 • 11 september 2001
 • Donatie 2002
 • Verkoop: CD-Rom
 • Hoveniers met hart en handen
 • 2002 Wereldwijde Reünie, Baldwin, Wisconsin USA
 • Moederdag 2001
 • IJzerlo en de Chr.School tot 1945
 • Camping weekeinde Ijzerlo
 • Bruiloft in Frankrijk
 • Ontmoeting in het Guggenheim
 • Een Somsen-Oma als trucker
 • Familieberichten
 • Eén van de verzamelpagina’s van de CD Rom

2001 Somsen Horizon Vol 4 Nr 7

 • Just Tell Us
 • Contrabass Player, Jasper Somsen
 • Arnold Somsen in the Forgotten Battalion
 • USA 2002: Patience Please
 • Camping Weekend Ijzerlo
 • Everything revolves round the Queen Bee
 • The Baldwin Letters (part 4)
 • Cora Hunse, Flying Nurse
 • Amsterdam, City of Sunshine
 • Wisdom of Ward Adrian Lear
 • On This Day
 • Somsen Family Web Pages
 • In Memory of H.E. Somsen - Meyer
 • Family Announcements
 • The Legacy

2001 Somsen Horizon Jaargang 4 Nr 7

 • Vertel eens
 • Contrabassist: Jasper Somsen
 • Arnold Somsen in het vergeten bataljon
 • USA-Reünie-2002: geduld s.v.p
 • Camping weekeinde Ijzerlo
 • Om de bijenkoningin draait alles
 • De Baldwin-brieven slot
 • Cora Hunse, vliegende verpleegkundige
 • Amsterdam, stad met zonneschijn
 • De wijsheid van Ward Adrian Lear
 • Op deze dag
 • Internet pagina's Somsen familie
 • In memoriam H. E. Somsen-Meijer
 • Familieberichten
 • Het lied van de ziel

2000 Somsen Horizon Vol 3 Nr 6

 • New Secretary
 • Big Somsen Family in Portugal
 • Ever taken a Snapshot
 • Sense of Tradition awarded
 • Camping Weekend - Holland Week
 • Somie
 • A Visit to Yad Vashem
 • A Trip on the River Rhine
 • Listen, a Nightingale!
 • The two Boys and the kind Uncle
 • The Four Days' Marches
 • Family Announcements
 • Visitors from Canada

2000 Somsen Horizon Jaargang 3 Nr 6

 • Nieuwe secretaris.
 • Grote Somsenfamilie in Portugal
 • Al eens een kiekje genomen ?
 • Gevoel voor traditie bekroond
 • Camping weekeinde - Holland week
 • Somie
 • Bezoek aan Yad Vashem
 • Een reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn
 • Hoor, een nachtegaal!
 • De twee jongetjes en de aardige oom
 • De Vierdaagse
 • Familieberichten
 • Bezoek uit Canada

2000 Somsen Horizon Vol 3 Nr 5

 • An Arnheim Girl in Aalten
 • Somsen Boat Trip
 • Camping Weekend 1999-2000
 • The Somsens in Hoenderloo
 • And Then You Live in a Wildlife Park
 • The Baldwin Letters (part 3)
 • Tempo Doeloe
 • In Memoriam Hans Somsen
 • Family Announcements
 • Family Name History

2000 Somsen Horizon Jaargang 3 Nr 5

 • Een Arnhems meisje in Aalten
 • Somsen – Boottocht
 • Camping Weekeinde 1999 – 2000
 • De Somsens in Hoenderloo
 • ' Woon je in een Wildpark ?'
 • De Baldwin - Brieven (deel 3)
 • Tempo Doeloe
 • In Memoriam Hans Somsen
 • Familieberichten
 • Geschiedenis van de Familienaam

1999 Somsen Horizon Vol 2 Nr 4

 • Somsen Horizon, special edition
 • Together and Apart a two-part journey to Florida
 • National Habits
 • From the Achterhoek kitchen
 • Family books
 • Take-off to Baldwin
 • Guru and Pastor
 • Camping weekend Ijzerlo
 • The Baldwin Letters (part 2)
 • Christmas 1944 at the Somsenhouse
 • Courage
 • Family Announcements
 • Two Somsens at the Multinational Siemens

1999 Somsen Horizon Jaargang 2 Nr 4

 • Somsen Horizon, speciale editie
 • Samen en Apart, een tweedelige reis naar Florida
 • ’s Lands wijs ’s Lands eer
 • Uit de Achterhoekse keuken
 • Familieboeken aanbieding
 • Men een Aanloop naar Baldwin
 • Goeroe en Pastor
 • Camping weeken IJzerlo
 • De Baldwin-brieven, deel 2
 • Kerstfeest 1944 op het Somsenhuis
 • Moed
 • Familieberichten
 • Twee Somsen bij de Multinational Siemens

1999 Somsen Horizon Vol 2 Nr 3

 • She gave him her Maiden Name
 • In the USA everything is big
 • Camping Weekend IJzerlo
 • In Sight of the Harbour (part 2)
 • Frank Marion Somsen a Creative Entrepreneur
 • Family Books
 • Internet News
 • Chronicle of the Ede Somsen Branch
 • The Baldwin Letters (part 1)
 • The Somsen Slotracing Club
 • Family Announcements
 • Happy Birthday

1999 Somsen Horizon Jaargang 2 Nr 3

 • Zij gaf hem haar meisjesnaam
 • In de USA is alles enorm
 • Camping weekeinde IJzerlo
 • In het zicht van de haven (deel 2)
 • Frank Marion Somsen, een creatief ondernemer
 • Familieboeken aanbieding
 • Internet Nieuws
 • Kroniek van de Edese Somsen-tak
 • De Baldwin-brieven (deel 1)
 • De Somsen Slotracing club
 • Familieberichten
 • Happy Birthday

1998 Somsen Horizon Vol 1 Nr 2

 • Somsen Camping-weekend Ijzerlo
 • Commemorating and Remembering in America
 • The Doesburg Somsen Branch
 • James Michael's Narrow Escape
 • Biggest Little Town in Wisconsin
 • Pilgramage to my American Relatives
 • Somsens Visiting Somsens Abroad
 • Internet News
 • Somsen - Plaque
 • Family Announcements
 • Rays of Hope for the New Year

1998 Somsen Horizon Jaargang 1 Nr 2

 • Camping-weekend IJzerlo
 • Herdenken en gedenken in VS
 • Doesburgse Somsentak
 • James Michael aan de dood ontsnapt
 • Het grootste kleine stadje in Wisconsin
 • Pelgrimage naar familieleden
 • Somsens op reis naar verre Somsens
 • Internet-nieuws
 • Somsen Plaquette
 • Familieberichten
 • Lichtpunten voor het Nieuwe Jaar

1998 Somsen Horizon Vol 1 Nr 1

 • Extra: DIS-Magazine
 • The Somsens on the Internet
 • Camping weekend
 • Cultural tip
 • Impression of the reunion
 • Somsen relics
 • As a toddler to America in 1851
 • The life of Aaron John Somsen
 • Family announcements
 • Book review

1998 Somsen Horizon Jaargang 1 Nr 1  

 • Extra: DIS-Magazine
 • De Somsens op Internet
 • Campingweekeinde
 • Culturele tip
 • Reünie impressie
 • Somsen relikwieën
 • Als peuter naar Amerika in 1851
 • Het leven van Arent Jan Somsen
 • Familieberichten
 • Boekbespreking