CONTRABASSIST, COMPONIST: JASPER SOMSEN

ARNOLD SOMSEN IN HET VERGETEN BATALJON

OM DE BIJENKONINGIN DRAAIT ALLES

DE BALDWIN-BRIEVEN, SLOT

INTERNET PAGINA'S SOMSENFAMILIE

 

N.B. Vanaf  Vol 4, no 7 zijn het PDF files. U hebt daarvoor nodig Acrobat Reader Versie 3.0 of hoger.

Velen hebben dit programma reeds. Zo niet, dan kunt u het als freeware downloaden van

 

http://www.adobe.com/acrobat/readstep2.html

 

 

Inhoud†††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††pag

 

Bestuur en Adviseurs, Colofon en.............. 2

Doelstelling............................................... 2

Voorwoord, Inhoud, Vertel eensÖ.............. 3

Contrabassist: Jasper Somsen................... 4

Arnold Somsen in het vergeten bataljon....... 6

USA-ReŁnie-2002: geduld s.v.p................. 8

Camping weekeinde IJzerlo....................... 9

Om de bijenkoningin draait alles............... 10

De Baldwin-brieven slot........................... 12

Cora Hunse, vliegende verpleegkundige.... 14

Amsterdam, stad met zonneschijn............. 15

De wijsheid van Ward Adrian Lear........... 16

Op deze dag........................................... 16

Internet pagina's Somsen familie.............. 17

In memoriam H. E. Somsen-Meijer........... 18

Familieberichten..................................... 19

Het lied van de ziel.................................. 20

 

 

SOMSEN HORIZON†† Halfjaarlijks familiemagazineJaargang 4, nr. 7mei 2001