GROTE SOMSENFAMILIE IN PORTUGAL

GEVOEL VOOR TRADITIE BEKROOND

CAMPING WEEKEINDE - HOLLAND WEEK

EEN REISJE LANGS DE RIJN

BEZOEK UIT CANADA

 

 

 

Inhoud                                             pag.

 

Bestuur en Adviseurs, Somsen - Web-               

site, Colofon en Doelstelling........ 2

Voorwoord, Inhoud, ................... 3

Nieuwe secretaris...................... 3

Grote Somsenfamilie in Portugal. 4

Al eens een kiekje genomen ?..... 7

Gevoel voor traditie bekroond..... 8

Camping weekeinde - Holland week   10

Somie..................................... 12

Bezoek aan Yad Vashem.......... 13

Een reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn 14

Hoor, een nachtegaal!.............. 15

De twee jongetjes en de aardige oom 16

De Vierdaagse......................... 17

Familieberichten....................... 19

Bezoek uit Canada................... 20

 

SOMSEN HORIZON   Halfjaarlijks familiemagazine  Jaargang 3, nr. 6,  november 2000